Stålpålning • Spont • Dragstag • Grundförstärkning 

Borrade Stålpålar • Sprutbetong/Injektering • Jordspikning

Tel. 076 201 60 46 • Org. nr 5567853105

therese@abspecialpalning.se • www.abspecialpalning.se

C/o Tulegatan 11, 113 53 Stockholm

AB Specialpålning är företaget som erbjuder en unik branchkunskap med 30 års 

erfarenhet. Vår ambition är att våra kunder ska känna sig  trygga i vetskapen att 

vi vet vad vi gör. 


Inget jobb är för litet och inget är för stort, alla jobb är lika viktiga för oss. Vi ser 

varje uppdrag som en utmaning att överträffa oss själva gällande kvalitet och 

utförande - allt för kundens bästa.


Vi arbetar med och utför allt inom grundläggning. Ett stort miljötänk och 

kvalitet ser vi som en självklarhet.